Nasza placówka istnieje od ponad 40 lat. Wyróżnia nas przyjazna, rodzinna atmosfera, pełna ciepła, spokoju i zrozumienia.
 
 

Jesteśmy gotowi na przyjęcie 100 dzieci, w tym 25 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy pięć przestronnych, słonecznych sal dydaktycznych, wyposażonych  w różnorodne kąciki zainteresowań. Ponadto w placówce funkcjonują gabinety do terapii indywidualnej: psychologiczny, logopedyczny,     terapeuty SI oraz pedagoga specjalnego. Istnieją u nas również sale: „Galeria Marzeń” oraz „Zaciszny kącik”. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

Przedstawienie teatralneNASZE PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM:

•  Rozwijających zabaw w radosnej atmosferze.
•  Współdziałania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•  Nauki szacunku i tolerancji.
•  Swobody i twórczego działania.

NASZE DZIECI:

•  Rozwijają dziecięce zainteresowania.
•  Wzmacniają poczucie własnej wartości.
•  Integrują się z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•  Uczą się przez zabawę.
•  Mają szansę zdobyć ciekawe doświadczenia ułatwiające start szkolny.

Personel stanowi 29 osób: dyrektor, 6 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 2 pracowników administracji, 12 osób obsługi. Dodatkowo pracują u nas specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i 5 pedagogów wspomagających. Z naszą placówką współpracuje psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 oraz metodyk Miasta Stołecznego Warszawy. 

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje. W związku z tym stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają uprawnienia do prowadzenia Terapii SI, zajęć ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Art Terapii, Terapii Ręki, zajęć rytmicznych oraz zajęć z języka angielskiego.