Nasza placówka istnieje od ponad 40 lat. Wyróżnia nas przyjazna, rodzinna atmosfera, pełna ciepła, spokoju i zrozumienia.
 
 

Jesteśmy gotowi na przyjęcie 80 dzieci, w tym 20 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadamy cztery przestronne, słoneczne sale dydaktyczne z łazienkami dla dzieci. Sale wyposażone są w różnorodne kąciki zainteresowań. Ponadto w placówce funkcjonują gabinety terapii indywidualnej – psychologiczny, logopedyczny, terapeuty SI, pedagogiczny do pracy z dziećmi. Istnieje u nas również sala do stymulacji polisensorycznej oraz sale:  „Galeria Marzeń” oraz „Zaciszny kącik”. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

Przedstawienie teatralneNASZE PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM:

•  Rozwijających zabaw w radosnej atmosferze.
•  Współdziałania dzieci zdrowych i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•  Nauki szacunku i tolerancji.
•  Swobody i twórczego działania.

NASZE DZIECI:

•  Rozwijają dziecięce zainteresowania.
•  Wzmacniają poczucie własnej wartości.
•  Integrują się z rówieśnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•  Uczą się przez zabawę.
•  Mają szansę zdobyć ciekawe doświadczenia ułatwiające start szkolny.

Personel stanowi 28 osób: dyrektor, 9 nauczycielek wychowania przedszkolnego, 1 pracownik administracji, 11 osób obsługi. Dodatkowo pracują u nas specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej i 4 pedagogów wspomagających. Z naszą placówką współpracuje psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 oraz metodyk Miasta Stołecznego Warszawy. 

Wszyscy nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje. W związku z tym stale podnosimy swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają uprawnienia do prowadzenia Terapii SI, zajęć ruchowych wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Art Terapii, Terapii Ręki, zajęć rytmicznych oraz zajęć z języka angielskiego.