W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy następujące programy edukacyjno- wychowawcze:

• "Od przedszkola do pierwszaka" – Program wychowania przedszkolnego.
I. Broda.
• "Od zabawy do nauki" – Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. D. Kucharska, A. Pawłowska – Niedbała, D. Sikora  – Banasik,
J. Święcicka, E. Wilkos.
•  Dziecięca Matematyki E. Gruszczyk, E. Zielińska.
•  Indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowane przez pedagogów specjalnych.
•  Programy własne.

W naszej pracy wykorzystujemy ponadto elementy rozmaitych alternatywnych metod wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności:

•    Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

•    Elementy Metody Edukacji przez Ruch wg D. Dziamskiej;

•   „Spotkania z Leonem” – metoda pracy przeciwdziałająca i zmniejszająca agresję wśród dzieci;

•    Children Massaging Children – masażyki dziecięce – metoda relaksacyjna;

•    Elementy Metody Dobrego Startu M Bogdanowicz;

•    Program Aktywności „ Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”  M i Ch. Knill;

•    Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, F. Horne;

•    Metodę stymulacji polisensorycznej;

•    Elementy metody M. Montessori;

•    Elementy metody R. Labana;

•    Elementy muzykoterapii i biblioterapii;

•    Elementy Pedagogiki Zabawy.