OPŁATY ZA ŻYWIENIE PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE 
 
Należy:
- podać adres e – mail, na który zostanie przesłana informacja o koncie bankowym i kwocie do zapłaty
- wpłaty dokonać do 15 każdego miesiąca
 
NUMER KONTA:
81 1030 1508 0000 0005 5026 7098
 
Opłata na Radę Rodziców na dotychczasowych warunkach (do kasy przedszkola).
 
                                                                                                    Dziękujemy.